Voorwaarden

Bierbrouwerij de Koningshoeven

1. Algemene voorwaarden Proeflokaal en excursies

1.1 Bezoekvoorwaarden
- Roken is alleen toegestaan op het terras van het Proeflokaal.
- Verkleedpartijen zijn niet toegestaan op het terrein van de Koningshoeven.
- Filmen is niet toegestaan tijdens de excursie.
- Gedurende de excursie dient de bezoeker zich in overeenstemming met de wettelijke normen, in het bijzonder met betrekking tot de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door het personeel van het Proeflokaal/Bierbrouwerij gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
- Een bezoeker die een reservering maakt voor anderen, verplicht zich om de verplichtingen voor een bezoeker uit deze bezoekvoorwaarden tevens op te leggen aan anderen.
- Honden en andere (huis) dieren zijn niet toegestaan tijdens de excursie i.v.m. de hygiëne in de brouwerij.

1.2 Toegankelijkheid
Uiteraard zijn minder validen van harte welkom. Helaas is ’t Oude Brouwhuis voor hen niet toegankelijk. De film zal dit echter ruimschoots compenseren. 

1.3 Alcohol gebruik
- Alcoholische dranken uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder.
- Legitimatiebewijs verplicht

1.4 Aansprakelijkheid
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

1.5 Prijzen
Het Proeflokaal van Bierbrouwerij De Koningshoeven is gerechtigd om haar prijzen te wijzigen.

2. Betalings- en annuleringsvoorwaarden excursies

2.1 Betalingsvoorwaarden
Betaling geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling via iDeal, Visa, MasterCard, American Express en Bancontact/MrCash.

2.2 Annuleringsvoorwaarden
- Tot 48 uur voorafgaand aan uw bezoek, kan u uw reservering kosteloos wijzigen of annuleren.
- Wijzigingen en annuleringen van reserveringen dient u per email of per telefoon door te geven via proeflokaal@latrappe.nl of 013-5722650.
- Bij iDEAL betalingen en Bancontact/Mister Cash betalingen, wordt het bedrag van de geannuleerde reservering binnen 2 werkdagen aan u terugbetaald. Bij creditcard betalingen kan deze terugbetaling tot 4 weken duren, afhankelijk van uw creditcard maatschappij. 
- Bij (gedeeltelijk) annuleren binnen 48 uur voorafgaand aan de reservering, of na afloop van het gereserveerde tijdstip, is (gedeeltelijke) restitutie niet meer mogelijk.   

3. Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze algemene voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door La Trappe Trappist uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een La Trappe Trappist cadeaubon aanvaard u deze cadeaubonvoorwaarden en verbind u uzelf ertoe deze na te leven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door La Trappe Trappist uitgegeven cadeaubonnen.

3.1 Aanschaf cadeaubonnen

- La Trappe Trappist houdt geen controle op de ingevoerde gegevens. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van de gegevens
- La Trappe Trappist is niet verantwoordelijk voor geleden schade door het niet, of niet tijdig ontvangen van de cadeaubon(nen) veroorzaakt door vertragingen en/of verlies in de post/ verzending.
- La Trappe Trappist is niet verantwoordelijk voor het niet, of niet tijdig ontvangen van de cadeaubon(nen), als gevolg van het niet, of niet duidelijk doorgeven van de juiste adressering door de wederpartij. 
- Bestelde cadeaubonnen worden éénmaal geleverd. Na ontvangst verloren of verlopen cadeaubonnen worden niet nageleverd of vervangen.
- Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt.

3.2 Inwisselen cadeaubonnen

- Bestelde cadeaubonnen kunnen ingewisseld worden op www.latrappetrappist.com, bij het proeflokaal, en in de kloosterwinkel.
- Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag en een onbeperkt aantal aan cadeaubonnen inwisselen, mits lager dan de bestelwaarde.
- La Trappe Trappist behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van geen ontvangst alsnog betaling in geld te verlangen.
- Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
- Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de betaalmethoden. 
- Indien het totaalbedrag van de bestelling lager is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), kan de cadeaubon niet online ingeleverd worden. In het proeflokaal en de kloosterwinkel is dit wel het geval, maar is restitutie niet mogelijk. 

3.3 Geldigheid cadeaubonnen

- De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind u op de cadeaubonnen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
- La Trappe Trappist cadeaubonnen voor een excursie zijn 1 jaar geldig; de ‘geldig-tot’ datum staat geschreven op de cadeaubonnen.
- La Trappe Trappist cadeaubonnen voor €10,-, €15,- en €25,- zijn onbeperkt geldig.
- Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
- Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
- Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

4. Website voorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden. Kunt u niet instemmen met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet. Deze website is slechts bestemd voor bezoekers vanaf 18 jaar. U verklaart hierbij dat u 18 jaar of ouder bent. Deze La Trappe Trappist website is bestemd voor persoonlijk gebruik door particuliere consumenten.

4.1 Aansprakelijkheid
Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V. stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V. geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V. is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V. is niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V. ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

4.2 Copyright
De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Deze rechten berusten bij Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V.. Zonder schriftelijke toestemming van Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

4.3 Merken
Alle merken op deze site zijn eigendom van Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V., tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

4.4 Hyperlinks
Deze website bevat links naar internet sites die door derden worden aangeboden en beheerst, en waarover Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V. geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V. de inhoud van de door derden beheerste sites heeft overzien of goedgekeurd of dat er associaties of sponsoring relaties bestaan tussen Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V. en derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V. is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van websites waartoe bezichtiging via links op websites van of naar Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V. mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico.

5. Privacy voorwaarden

Indien u gegevens invoert, staat u ervoor in dat de gegevens juist zijn ingevuld. Door het invoeren van persoonlijke gegevens gaat u, als klant, ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de klantenadministratie. Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V. neemt grote zorgvuldigheid in acht ten aanzien van de omgang met gegevens van klant. Uw gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst en om desgewenst interessante en passende aanbiedingen te doen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, een en ander met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. U heeft recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in of om verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Bierbrouwerij de Koningshoeven B.V., Eindhovenseweg 3 5056RP Berkel-Enschot.

5.1 Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

5.2 Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Twitter / Facebook
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

5.3 Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

5.4 In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Meer informatie over cookies? 
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: 
Cookierecht.nl