Biomakerij ingezegend door Abt Dom Bernardus

Biomakerij winnaar van Circular Award 2019

Op onze Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot is onlangs de eerste Biomakerij van Nederland ingezegend door Abt Dom Bernardus.

De Biomakerij is een ecologische waterzuivering en zuivert het afvalwater van de abdij door de wisselwerking die micro-organismen in het afvalwater aangaan met micro-organismen op de wortels van planten die onderdeel van de zuiveringsinstallatie vormen. De Biomakerij is een project op initiatief van Broeder Isaac en is een voorbeeld van een nieuwe generatie waterzuivering voor de circulaire economie en is de eerste in Nederland. De Biomakerij is een Metabolic Network Reactor waar zo’n 3000 soorten micro-organismen (bacteriën, archaea, schimmels, protozoa, metazoa) zich hechten aan planten- en synthetische wortels. Deze gaan vervolgens metabolische processen met het afvalwater aan. Deze manier van zuiveren vraagt minder energie en minder ruimte ten opzichte van andere waterzuiveringen. Het gebouw van de Biomakerij is een architectonisch hoogstandje. De abdij gaat het gezuiverde afvalwater gebruiken voor beregening van eigen grond, besproeien van planten in de kwekerij en over één of twee jaar voor het omspoelen van bierflessen.

Projet « Biomakerij » est lauréat de Circular Award 2019

Le premier projet de production biologique « Biomakerij » aux Pays-Bas a récemment été inauguré par l’Abbé Dom Bernardus dans notre Abbaye Notre-Dame de Koningshoeven à Berkel-Enschot.

« Biomakerij » est une unité écologique de traitement de l’eau qui purifie les eaux usées de l’abbaye, et qui fonctionne par l’interaction des microorganismes dans les eaux usées avec les racines des plantes de l’installation d’épuration. Frère Isaac a initié ce premier projet de production biologique « Biomakerij » aux Pays-Bas, et celui-ci constitue un exemple d’une nouvelle génération de systèmes d’épuration d’eau pour l’économie circulaire. « Biomakerij » est un « Metabolic Network Reactor » (Réacteur à Réseau Métabolique) où près de 3.000 espèces de microorganismes (bactéries, archées, moisissures, protozoaires, métazoaires) se fixent sur des racines de plantes et des racines synthétiques. Ils entament ensuite des processus métaboliques avec les eaux usées. Cette façon de purifier nécessite moins d’énergie et d’espace par rapport à d’autres installations d’épuration. Le bâtiment du « Biomakerij » est en outre un chef d’œuvre architectonique avec des magnifiques vitraux. L’abbaye veut utiliser les eaux usées purifiées pour arroser ses terres, asperger les plantes de la pépinière et d’ici un an ou deux, rincer les bouteilles de bière.