Aanplant ‘PUURbos’ voor CO2-compensatie gestart

Bij het ontwikkelen van het biologische Trappistenbier PUUR van La Trappe, hebben de abdij en de brouwerij steeds voor ogen gehad de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te compenseren. Op 26 januari werd dit streven omgezet in concrete actie: er werd gestart met de bosaanplant op 1,3 hectare landbouwgrond bij het klooster. Het gebied is ‘Puurbos’ gedoopt.

In 2010 is de productie van de brouwerij voor het eerst boven de 40.000 hectoliter gekomen. Het behalen van dit resultaat was voor de abdij aanleiding om alle monniken, brouwerijmedewerkers en inpakkers van sociale werkvoorziening Diamant een boom te schenken. Woensdag plantten zij eigenhandig hun bomen. Iedere boom is herkenbaar aan het naamlabel dat er aan is bevestigd. De start van de bosaanplant viel op hoogfeest van de stichters van de cisterciënzerorde waartoe de trappisten behoren. Het Kyotoverdrag (1997) stelt dat bosaanplant kan worden ingezet als compensatiemaatregel voor CO2-emissies in de rijke landen. Dit is één van de vele manieren om het klimaatprobleem te bestrijden.